FORS-ITIS Informatikai és Idegen Nyelvi Oktatási Központ
2019. Júl. 21.
Főoldal
Cégismertető
Tanfolyamok
Tudástár
Elérhetőségek
Vendégkönyv
Fórum


Távtelepítési szolgáltatás (Remote Installation Services, RIS)


Vissza a Tudástár oldalra

A távtelepítési szolgáltatás a Microsoft Windows Server 2003 termékcsalád operációs rendszereinek választható összetevője.
A távtelepítési szolgáltatás segítségével létrehozhatja operációs rendszerek, vagy teljes számítógép-konfigurációk (beleértve az asztalbeállításokat és az alkalmazásokat is) telepítési programkódját. Ezeket a telepítési programkódokat elérhetővé teheti az ügyfélszámítógépek felhasználói számára. Megadhatja azt is, hogy egy adott ügyfélszámítógép számára melyik távtelepítési kiszolgáló biztosítsa a telepítést, illetve engedélyezheti, hogy bármelyik távtelepítési kiszolgáló megtehesse ezt.
A távtelepítési szolgáltatás használata esetén az ügyfélszámítógépeken az operációs rendszer telepítéséhez nincs szükség a telepítő-CD-ROM-ra. Az ügyfélszámítógépeknek támogatniuk kell a távoli rendszerindítást PXE technológiájú ROM-memóriával, vagy távoli rendszerindító lemezről kell indítani őket, melyhez a lemezt támogató hálózati adapterrel kell rendelkezniük. A távtelepítési szolgáltatással automatikusan telepíthető programkódokat hozhat létre a Windows Server 2003 családba tartozó operációs rendszerekhez, a Windows XP és a Windows 2000 operációs rendszerhez.

Feladatlista:

1. Győződjön meg arról, hogy mind a kiszolgáló, mind az ügyfél hardvere megfelel a távtelepítési szolgáltatás által támasztott hardverkövetelményeknek.
A kiszolgáló hardverkövetelményei
• A kiszolgáló hardverének meg kell felelnie a Windows Server 2003 termékcsalád telepítendő tagjára vonatkozó minimális követelményeknek. Ha például Windows Server 2003 Enterprise Edition rendszert telepít, a számítógép e termék minimális követelményeinek kell, hogy megfeleljen.
• A távtelepítési szolgáltatás könyvtárszerkezete számára 4 GB vagy nagyobb merevlemez.
• 10 vagy 100 Mb/sec sebességű Windows-kompatibilis TCP/IP protokollt támogató hálózati csatoló (100 Mb/sec ajánlott). A távtelepítési kiszolgáló nem lehet többhelyű számítógép, azaz csak egyetlen hálózati adapterrel rendelkezhet.

Az ügyfélszámítógép hardverkövetelményei
• A ügyfélszámítógépnek meg kell felelnie a telepített operációs rendszer minimális követelményeinek.
• 1.00-s vagy újabb verziójú PXE (Pre-Boot eXecution Environment), DHCP alapú rendszertöltő ROM.

További szempontok
• A távtelepítési szolgáltatás lemezhelyigénye igen jelentős. A távtelepítési szolgáltatás könyvtárszerkezete számára egy egész partíciót is kijelölhet.
• A távtelepítési szolgáltatás nem telepíthető a rendszer- vagy rendszerindító kötetet tartalmazó partícióra.
• A távtelepítési szolgáltatás csak NTFS fájlrendszerű kötetre telepíthető.
• A távtelepítési szolgáltatás jelenleg nem támogatja a titkosított fájlrendszert (EFS). Az Elosztott fájlrendszer (DFS) nem támogatott mint célhely, bár futtathatja a távtelepítési szolgáltatást olyan számítógépen, amin a DFS is fut.
• A Windows katalógusban megtalálható a stabilitás és kompatibilitás szempontjából a Windows Server 2003 termékcsalád számára alaposan tesztelt rendszerek és hardverek listája. A Microsoft terméktámogatási szolgálata a Windows katalógus alapján határozza meg, hogy az adott rendszert támogatja-e a Windows Server 2003 termékcsalád.

2. Győződjön meg arról, hogy a hálózat TCP/IP alapú, és a hálózaton van DNS-kiszolgáló. Nem szükséges Microsoft verziójú DNS-t használnia.

3. Ellenőrizze, hogy a hálózaton működik engedélyezett DHCP-kiszolgáló. Nem szükséges Microsoft verziójú DHCP-t használnia. A nem Microsoft verziójú DHCP-kiszolgálót nem szükséges engedélyezni.
4. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megtalálható-e a hálózaton.
5. Futtassa a Távtelepítési szolgáltatás telepítése varázslót.

A távtelepítési szolgáltatás telepítése

1. Ha a Vezérlőpult vagy egy felügyelet nélküli telepítési válaszfájl segítségével még nem telepítette a számítógépen a távtelepítési szolgáltatást, indítsa el a Programok telepítése és törlése eszközt, és kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
2. Indítsa el a Távtelepítési szolgáltatás telepítése varázslót.
3. A varázslóban kattintson a Tovább gombra.

A program a következők megadását kéri:
A távtelepítési szolgáltatás kiszolgálójának meghajtója és könyvtára
Írja be annak a meghajtónak és könyvtárnak a nevét, ahová a távtelepítési szolgáltatást telepíti. A meghajtó a távtelepítési szolgáltatáshoz dedikált meghajtó kell, hogy legyen, és elegendő lemezkapacitással kell rendelkeznie a kiszolgálóval kezelendő tervezett számú ügyféllemezkép tárolására. Az ajánlott legkisebb tárolókapacitás 4 gigabájt.
Kezdeti beállítások
Jelölje be a Válasz az ügyfélszámítógépek szolgáltatáskérelmére jelölőnégyzetet, ha engedélyezni kívánja, hogy a távtelepítési kiszolgáló válaszoljon az ügyfélszámítógépek kéréseire a varázsló befejeződése után. Jelölje be az Ismeretlen ügyfeleknek nincs válasz jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a távtelepítési kiszolgáló csak az Active Directoryban előre beállított ügyfélszámítógépeknek válaszoljon. Ezeket a beállításokat később megváltoztathatja.
Forrás elérési útja
Adja meg az ügyféllemezképek elérési útját. Ez lehet egy CD-lemez vagy a telepítési fájlokat tartalmazó megosztott mappa.
Rövid leírás és súgószöveg
Írja be az ügyfélszámítógép telepítésének rövid leírását: a kiszolgálót használó felhasználók vagy ügyfelek ezt a leírást látják majd. A súgószöveg ismerteti az operációs rendszer telepítési lehetőségeit a kiszolgálót használó felhasználók vagy ügyfelek számára.

Megjegyzés

• Ezt az eljárást akkor hajthatja végre, ha a Vállalati rendszergazdák csoport tagja az Active Directory címtárban, vagy delegálás útján megszerezte a megfelelő jogosultságokat. Biztonsági szempontból ajánlott a műveletet a Futtatás másként parancs segítségével végrehajtani.
• A Programok telepítése és törlése segédprogram elindításához kattintson a Start gombra, a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra.
• Az ebben a témakörben ismertetett információk a Windows Server 2003, Web Edition operációs rendszerre nem érvényesek.
• A Távtelepítési szolgáltatások telepítése varázsló megnyitásához mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Felügyeleti eszközök pontra, végül kattintson a Távtelepítési szolgáltatások telepítése parancsra.
• A telepítési varázsló kérheti a számítógép újraindítását, ha a távtelepítési szolgáltatást az operációs rendszer telepítése után később adta hozzá.
• Azokról a technológiákról, amelyeket a távtelepítési szolgáltatás igényel a hálózati számítógépek azonosításához (például DHCP és más technológiák), olvassa el a kapcsolódó témaköröket.
• A távtelepítési szolgáltatás követelményeiről, azon belül arra a partícióra vonatkozó követelményekről, amelyre a távtelepítési szolgáltatást telepíti, olvassa el a kapcsolódó témaköröket.
• Ha Windows XP operációs rendszert futtató számítógépről kíván kezelni egy távtelepítési kiszolgálót, telepítse a Windows Server 2003 felügyeleti eszközök csomagját a Windows XP operációs rendszert futtató számítógépen. A távtelepítési kiszolgáló távoli számítógépről történő kezeléséhez használja a Távoli asztal felügyeleti célokra szolgáltatást. További információt a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra kattintva talál.
• Ne használja a hálózati terheléselosztást a távtelepítési kiszolgáló előtt. Ha használja, a távtelepítési szolgáltatás nem fog működni. Ennek az az oka, hogy ebben az esetben a számítógép az Active Directory számára úgy jelenik meg, mintha két IP-címe lenne, vagyis mintha többhelyű számítógép lenne. Ehhez hasonlóan az egynél több hálózati adapterrel rendelkező számítógépek szintén többhelyűek, így távtelepítési kiszolgálóként nem használhatók.
• A \\kiszolgáló_neve\REMINST\Setup\nyelv\Images mappán kívül tárolt és csatlakozási pontokon keresztül hivatkozott telepítési lemezképek egypéldányos tárolóval (SIS) nem használhatók, mert az SIS-rendszerezőügynök nem tud együttműködni a csatlakozási pontokkal.
• A távtelepítési szolgáltatás jelenleg nem támogatja a titkosított fájlrendszert (EFS). A célhelyen nem támogatott az elosztott fájlrendszer (DFS) használata. Használhatja azonban a távtelepítési szolgáltatást olyan számítógépen, ahol a DFS is fut.
• Ha ellenőrizni szeretné, hogy minden szolgáltatás sikeresen elindult-e, nyissa meg a Windows Eseménynapló alkalmazást, és tanulmányozza a Rendszernapló és az Alkalmazásnapló bejegyzéseit. Az Eseménynaplóról a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra kattintva talál további tudnivalókat.

Funkcionális eltérésekkel kapcsolatos információk
• Előfordulhat, hogy az Ön által használt kiszolgáló a telepített operációs rendszer kiadásától és verziójától, a fiókjához rendelt engedélyektől és a menübeállításoktól függően másként működik.

Lemezkép létrehozása a Távtelepítés előkészítése varázslóhoz

1. Telepítse az ügyfélszámítógépen azt az operációs rendszert, amelyet a távtelepítési lemezkép létrehozásához fog használni. A telepítést a távtelepítési szolgáltatás (RSI) segítségével vagy a telepítő CD-ről végezheti el. További információt a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra kattintva talál.
2. Telepítse a szükséges alkalmazásokat, és módosítsa a forrás-ügyfélszámítógép helyi konfigurációs beállításait.

Fontos!

• A RIPrep segédprogram elindítása előtt győződjön meg arról. hogy a forrás-ügyfélszámítógépről minden bizalmas adatot eltávolított.

3. Kattintson a Start gombra és a Futtatás parancsra.
4. Írja be a RIPrep segédprogram UNC-útvonalát, majd kattintson az OK gombra.
Példa:
\\kiszolgáló_neve\REMINST\Admin\I386\RIPrep.exe
5. Tanulmányozza a Távtelepítés előkészítése varázsló üdvözlőlapján látható információkat, és kattintson a Tovább gombra.
6. Írja be annak a kiszolgálónak a nevét, amelyre a lemezképet szeretné másolni, ezt követően pedig kattintson a Tovább gombra. Alapértelmezés szerint ez az az aktuális távtelepítési kiszolgáló, ahonnan a varázslót elindította.
7. Adja meg a távtelepítési kiszolgáló azon mappájának nevét, amelybe a telepítési lemezképet szeretné másolni, és kattintson a Tovább gombra.
8. Írja be a rövid leírást és a súgószöveget, majd kattintson a Tovább gombra. Ez az információ megjelenik az Ügyféltelepítő varázslóban, amikor a távtelepítési ügyfelek hálózati szolgáltatásokat kérnek.
9. A rövid leírás és a súgószöveg beírása után megjelenhet egy olyan képernyő, amely szerint több felhasználói profil létezik, vagy egy olyan, amely felsorolja azokat a RIPrep segédprogram által meghatározott szolgáltatásokat, amelyeket a program nem tud leállítani. A képernyőn a még futó, leállítandó szolgáltatások listája látható.
Ha ez a lista megjelenik, hajtsa végre a következők valamelyikét:
• A továbblépés előtt tanácsos a forrásszámítógépen futó összes alkalmazást vagy szolgáltatást bezárni. Ellenőrizze a forrásszámítógépen futó programokat és szolgáltatásokat, zárjon be minden futó alkalmazást, végül kattintson a Tovább gombra.
• Ha a programokat nem zárja be, a képernyő kihagyásához kattintson a Tovább gombra.
10. Ellenőrizze a megadott beállításokat, és kattintson a Tovább gombra.
11. Ellenőrizze a Távtelepítés előkészítése – a varázsló befejezése oldalon látható információkat, majd a forrásszámítógép telepítési lemezképének távtelepítési kiszolgálóra történő replikálásához kattintson a Tovább gombra.

Fontos!

• A Windows Server 2003 Enterprise Edition rendszer 64 bites verziójában a Távtelepítés előkészítése varázsló 64 bites verziója működik. Amennyiben további információra van szüksége a 64 bites operációs rendszerek telepítési lemezképének
• Ha az Internet Information Services (IIS) telepítve van, a RIPrep segédprogram nem használható Windows 2000 operációs rendszert tartalmazó lemezkép létrehozására

Megjegyzés

• A művelet végrehajtásához a Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie azon a számítógépen, ahol a RIPrep segédprogram által másolandó konfigurációt létrehozza, vagy delegálás útján hozzá kell jutni a megfelelő jogosultságokhoz ugyanezen a számítógépen. A Tartománygazdák csoport tagjai szintén végrehajthatják ezt a műveletet. A távtelepítési kiszolgálón lévő távtelepítési mappákhoz írási engedéllyel kell rendelkeznie (a távtelepítési mappákat tartalmazó mappa alapértelmezett neve RemoteInstall). Annak biztosítására, hogy a távtelepítési kiszolgálón lévő RIS-mappákhoz írási engedélye legyen, explicit módon végezze el az engedély hozzárendelését. Biztos, hogy van írási engedélye a fenti mappához, ha a távtelepítési kiszolgálón a Rendszergazdák csoport tagja.
• Az ebben a témakörben ismertetett információk a Windows Server 2003, Web Edition operációs rendszerre nem érvényesek.
• A forrásszámítógép kikapcsol, amikor a lemezkép-másolási folyamat véget ér.
• A forrásszámítógép újraindításakor automatikusan elindul a gyorstelepítő program. A telepítési folyamat befejezésével az ügyfélszámítógépet másik telepítési lemezkép létrehozására is használhatja.

Felügyelet nélküli telepítés válaszfájljának hozzárendelése a távtelepítés telepítési lemezképéhez

1. Indítsa el az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modult.
2. A konzolfán jobb gombbal kattintson a megfelelő távtelepítési kiszolgálóra.
Helye:
• Active Directory – felhasználók és számítógépek/a megfelelő tartomány/a megfelelő szervezeti egység (például Számítógépek)/a megfelelő távtelepítési kiszolgáló
3. Kattintson a helyi menü Tulajdonságok parancsára és a Tulajdonságok párbeszédpanel Távtelepítés fülére.
4. Kattintson a Speciális beállítások gombra és a Programkódok fülre.
5. Kattintson a Hozzáadás gombra.
6. Jelölje be az Új válaszfájlt szeretnék társítani egy meglévő programkódhoz választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
7. Kattintson a következő gombok valamelyikére:
• Windows minta-programkód
• Másik távtelepítési kiszolgáló
• Egyéb hely
8. Jelölje ki azt a telepítési lemezképet, amelyhez a telepítési válaszfájlt hozzá kívánja rendelni, és kattintson a Tovább gombra.
9. Keresse meg azt a válaszfájlt, amelyet a telepítési lemezképhez hozzá kíván rendelni, és kattintson a Tovább gombra.
10. Írja be a rövid leírást és a súgószöveget, majd kattintson a Tovább gombra.
11. Ellenőrizze a beállításokat, és a folyamat befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.

Megjegyzés

• Ennek a folyamatnak a végrehajtásához a távtelepítési mappához és fájlokhoz írási engedéllyel kell rendelkeznie. (A mappa alapértelmezett neve: RemoteInstall.) Ennek a feladatnak és a távtelepítési szolgáltatás felügyeletével kapcsolatos egyéb feladatoknak a végrehajtásához szükséges engedélyekről és csoporttagságokról további tudnivalókat talál a kapcsolódó témakörökben.
• Az Active Directory – felhasználók és számítógépek modul megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a dsa.msc parancsot, és kattintson az OK gombra. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek modul runas paranccsal való kényelmesebb megnyitásához parancsikont is létrehozhat. Ennek módjáról a kapcsolódó témakörökben tájékozódhat.
• Az ebben a témakörben ismertetett információk a Windows Server 2003, Web Edition operációs rendszerre nem érvényesek.
• A Hozzáadás varázslóban látható telepítési lemezképek listája csak az egyszerű lemezképeket tartalmazza. Az egyszerű lemezképeket a Távtelepítési szolgáltatás telepítése varázsló hozta létre. Ezek nem tartalmazzák a Távtelepítés előkészítése (RIPrep) varázsló által létrehozott lemezképeket.
• A távtelepítési szolgáltatás által nyújtott telepítési lehetőségekről, és ezek felügyelet nélküli telepítés válaszfájlokkal (.sif fájlok) történő szabályozásáról olvassa el a kapcsolódó témaköröket.

Ügyfélszámítógép operációs rendszerét tartalmazó új telepítési lemezkép hozzáadása

1. Indítsa el az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modult.
2. A konzolfán jobb gombbal kattintson a megfelelő távtelepítési kiszolgálóra.
Helye:
• Active Directory – felhasználók és számítógépek/a megfelelő tartomány/a megfelelő szervezeti egység (például Számítógépek)/a megfelelő távtelepítési kiszolgáló
3. Kattintson a helyi menü Tulajdonságok parancsára és a Tulajdonságok párbeszédpanel Távtelepítés fülére.
4. Kattintson a Speciális beállítások gombra és a Programkódok fülre.
5. Kattintson a Hozzáadás gombra.
6. Jelölje be az Új telepítési programkódot kívánok hozzáadni választógombot, majd a Távtelepítési szolgáltatást telepítő varázsló indításához kattintson a Tovább gombra.
7. Kattintson a Tovább gombra, és adja meg a telepítőfájlok helyét. A fájlok CD-lemezen vagy egy megosztott mappában lehetnek.
8. Írja be az új telepítési lemezképet tartalmazó mappa nevét.
9. Írja be a rövid leírást és a súgószöveget, majd kattintson a Tovább gombra.
10. Adja meg, hogy új .osc képernyőket használ, és a régiekről biztonsági mentést készít, vagy új .osc képernyőket használ, és a régieket felülírja, vagy a régi .osc képernyőket változatlanul hagyja.
11. Ellenőrizze a telepítési adatokat, és kattintson a Befejezés gombra.

Megjegyzés

• A műveletet akkor hajthatja végre, ha a Rendszergazdák csoport tagja a helyi számítógépen, vagy delegálás útján megszerezte a megfelelő jogosultságokat. Ha a számítógép tartomány része, a Tartománygazdák csoport tagjai is végrehajthatják ezt a műveletet. Biztonsági szempontból ajánlott a műveletet a Futtatás másként parancs segítségével végrehajtani.
• Az ebben a témakörben ismertetett információk a Windows Server 2003, Web Edition operációs rendszerre nem érvényesek.
• Az Active Directory – felhasználók és számítógépek modul megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a dsa.msc parancsot, és kattintson az OK gombra. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek modul runas paranccsal való kényelmesebb megnyitásához parancsikont is létrehozhat. Ennek módjáról a kapcsolódó témakörökben tájékozódhat.
• A fenti művelet befejezése után a telepítési lemezképhez felügyelet nélküli telepítési válaszfájlt rendelhet hozzá. További információt a Kapcsolódó témakörök hivatkozásra kattintva talál.
• Az .osc képernyőkről és azok kapcsolódásáról a távtelepítési szolgáltatás telepítési lehetőségeihez olvassa el a kapcsolódó témaköröket.
• Ez az eljárás távolról nem, csak helyileg a távtelepítési kiszolgálóról végezhető el.Vissza a Tudástár oldalraInduló tanfolyamok
» Windows Server 2016
» Windows Server 2019
» Exchange Server 2016
» SQL Server 2016
» Microsoft Azure
» Cisco CCNA, CCNP
» Linux LPIKedvencek közé!
.
Bejelentkezés:

Név:

Jelszó:

.
.
.
Ön szerint:
Melyik a legkeresettebb?
MCSA
CCNA
MCP
Valami más
A szavazás állása